Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 2 HẢI PHÒNG

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

Chiều ngày 15/04/2024, Công ty Cổ phần Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tại hội trường Chi nhánh Cấp nước Hải Phòng 3 – Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

anh tin bai

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, Công ty cổ phần Cấp nước và xây dựng Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải và các cổ đông của Công ty.

anh tin bai

Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành có trách nhiệm của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, nhiều giải pháp được thực hiện. Công ty tập trung vào việc áp dụng khoa học công nghệ nâng cấp dây chuyền sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hoạt động quản lý, dịch vụ đã nâng cao hiệu quả điều hành và tạo nhiều tiện ích, thuận lợi cho khách hàng.

Bên cạnh đó, công tác phát triển khách hàng, mở rộng mạng lưới cũng được chú trọng để tăng lượng nước tiêu thụ cũng như góp phần an sinh xã hội. Do đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cơ bản đều đạt kết quả tốt, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, ban lãnh đạo Công ty có sự thay đổi, Công ty đã tổ chức kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đảng bộ để kịp thời lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác do các cấp giao trên mọi lĩnh vực.

Với tỷ lệ biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đã diễn ra thành công tốt đẹp.

anh tin bai   
anh tin bai
Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1