Hội nghị bầu kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY

 BẦU KIỆN TOÀN PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA,

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

          Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng có 7 đồng chí và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 3 đồng chí. Đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ Công ty khuyết thiếu 01 Phó Bí thư, 01 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty.

          Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng, Đảng ủy Công ty đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Tại các hội nghị, 100% đại biểu được triệu tập đều tham dự, số phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đều đạt tỉ lệ 100%.

   Căn cứ tình hình thực tế, được sự nhất trí của Đảng ủy Khối, ngày 29/08/2023 Đảng ủy Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

   Về dự hội nghị có các đồng chí: Đ/c Bùi Văn Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Đ/c Trần Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; Đ/c Đỗ Thị Thủy - Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đ/c Trần Thị Vân Anh – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công bố văn bản của Đảng ủy Khối về việc kiện toàn công tác cán bộ của đơn vị và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Vân Anh – Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp

 

                  Thay mặt Đảng ủy Công ty, đ/c Nguyễn Văn Đức – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu ý kiến của chỉ đạo của đoàn công tác Đảng ủy Khối và báo cáo định hướng hoạt động công tác Đảng của đơn vị trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí phát biểu quán triệt nội dung, mục đích, phương pháp tiến hành hội nghị bầu cử chức danh Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

 

               Thực hiện chương trình, đ/c Nguyễn Văn Thuần - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty báo cáo và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Thuần - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty báo cáo danh sách nhân sự dự kiến kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

              Căn cứ danh sách nhân sự đã được thông qua, Hội nghị bầu Ban Kiểm phiếu và tiến hành bầu cử chức danh Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho thấy số phiếu bầu nhân sự vào các chức danh kiện toàn đều đạt tỉ lệ 100%.

                Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai

Hội nghị biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

 

anh tin bai

Đ/c Lê Khánh Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ và cách thức bỏ phiếu

 

anh tin bai              anh tin bai

Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu

 

anh tin bai

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 334
  • Trong tuần: 2 752
  • Tổng lượt truy cập: 370253
  • Tất cả: 828