Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 2 HẢI PHÒNG

TỔ CHỨC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY 


             Ngày 01 tháng 06 năm 2023, Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty. Tham gia Hội nghị có: Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng ban trong Công ty.

anh tin bai

       Hội nghị đã nghe báo cáo sơ lược lý lịch, quá trình công tác của cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty.

anh tin bai

Đồng chí Cao Văn Quý - Chủ tich Hội đồng quản trị Công ty trình bày sơ lược lý lịch, quá trình công tác của cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm

      Hội nghị tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

anh tin bai
anh tin bai

 

    

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1